Kritiky

„…Elektrizující provedení Jitky Čechové nutí k novému a svěžímu poslechu Smetany. Její extrémní technická brilance v chromatizmech a pozoruhodné změny nálad činí z této nahrávky jedno z nejmarkantnějších a nejpoutavějších provedení děl B. Smetany (…) Čechová bez námahy chrlí gejzíry not, zachovává absolutní čistotu hudební linky 
a vyzařuje nesmírnou energii obzvláště v burácivých oktávách výbušného závěru. Stejně tak se oddává delikátní práci 
s detaily a čeřivým arpeggiatům Koncertní etudy gis moll „Na břehu mořském“, v níž přináší naprosto okouzlující obraz turbulence a nekonečného pohybu moře…“
International Record Review, Peter Quinn

„…Čechová předkládá verzi hodnou jedné z nejlepších v oblasti této překvapivě bohaté hudby a její interpretace je v každé frázi plná poezie (…) Dokonalá nahrávka, která pro své mnohé kvality stojí za objevení tohoto neprávem opomíjeného repertoáru…”.
Diapason, Francie, Philippe Simon

„…Explosivní technika Jitky Čechové (…) je ohromující…”
Répertoire, Francie

„…S obrovskou energií, důrazem na bohaté vnitřní členění a na velkolepý gradační tah závěrečné plochy. (…) s plným nasazením jak technickým tak básnivým i v nejobtížnějším repertoáru.“
Hudební rozhledy, Praha

„…fascinující proniknutí do duše skladatele…temperamentní projev se všemi vlastnostmi, které k hudební mluvě 
B. Smetany patří…“
The Herald, Edinburgh, Skotsko

„…skvělá pianistka vybavena velkým technickým mistrovstvím, které je plně ve službách vnitřní náplně hudby (…) škoda, 
že se nevěnuje české literatuře více pianistů s takovým entusiasmem a umem…“
Newsletter, Londýn, Anglie

„…Velká hudební událost (…) mladá pianistka vyvolala bouři nadšení (…) obrovské napětí ve výstavbě frází, brilantní přirozená technika, rafinovaný pedál, nuancovaný úhoz…jedním slovem zážitek (Smetana) (…) úplná kouzla se zvukem, přitom svěží, čistý a oduševnělý, bez salónního nánosu prachu (Chopin) (…) hra plná přirozeného muzikantství…“
Kronen Zeitung, Graz, Rakousko

„…umělkyně vyzařující spontánní radost ze hry (…) výraz plný plasticity a síly (…) precizní kultura úhozu spojená 
s fantastickou virtuozitou…“
Frankfurter Neue Presse, Německo

„…temperamentní mladá Češka neponechala žádné přání nesplněné (…) široká paleta výrazu, od divoce démonického 
až k jemným kantilénám, odstíny barev evokující zvuky orchestru, mimořádný cit pro vnitřní dramaturgii…“
Frankfurter Rundschau, Německo

„…Sólistka Jitka Čechová nadchla přes 1 200 přátel hudby v neuvěřitelně kvalitní akustice tovární haly Mercedes – Benz, kde za doprovodu Symfonického orchestru SWR pod taktovkou P. Altrichtera přednesla 3. klavírní koncert 
Z. Lukáše, který jí autor věnoval…“
Badische Zeitung, Německo

„…S velkou elegancí mistrovsky vyzdvihla hloubku a šíři tohoto díla. Obtížné běhy sypala z rukávu s lehkostí, perlivou zářivostí a virtuozitou. Ve zvukovém mikrokosmu nás svým vyprávěcím tónem vyzdvihovala do éterických výšin…“
Schwarzwälder Bote, Freiburg, Německo

„…Lisztův Mefisto alias Jitka Čechová brilantně a s tvůrčím zápalem za doprovodu Bamberských symfoniků…“
Fränkischer Tag-Bamberg, Německo

„…Pianistický rej čarodějnic (…) Jitka Čechová oživovala temné vidiny virtuózní romantiky se satanickou vervou, plně porozuměla charakteristice divadelních vizí, svou virtuozitu dovedla plně využít k obraznému vyjádření obsahu…“
Konstanzer Kulturleben, Německo

„…obdivuhodně koncentrovaný a oduševnělý výkon (…) v schumannovsky poetickém dialogu mezi sólistkou 
a Symfonickým orchestrem SWF nám bezděčně vytanul na mysl obraz velké klavíristky Clary Schumannové…“
Südkurier, Německo